Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku od akademske 2020./2021. godine omogućeno je studiranje na daljinu koje je idealno rješenje za sve one koji žele studirati, a nisu u mogućnosti pratiti nastavu u učionicama. Nastava se realizuje putem elektronskih medija, odnosno DL platformi i internet aplikacija. Učenje na daljinu omogućava profesionalno usavršavanje studenata prema tempu koji njima odgovara, na mjestu i vremenu koje sami odaberu. Ovakav način studiranja omogućava da studenti nastavu prate iz svojih domova.

Obrazovne institucije u BiH i regionu sve više počinju koristiti internet sa ciljem praćenja globalnih svjetskih trendova, a u svrhu predavanja i prenošenja informacija kako u sklopu klasične nastave, tako i u kontekstu nekih oblika učenja na daljinu. Od naredne akademske godine, ovakav način studiranja omogućava i Edukacijski fakultet.

Učenjem na daljinu je omogućen još jedan način sticanja znanja i kompetencija neophodnih za napredovanje u profesionalnoj karijeri. Ako ste među onima koji žele studirati, ali uslijed nedostatka vremena za dolaske na fakultet, još uvijek niste uspjeli upisati studij, onda je učenje na daljinu idealno rješenje koje će vam pomoći da ostvarite svoj cilj.

Učenje na daljinu ima brojne prednosti:

Smanjenje troškova smještaja i prijevoza (s obzirom na to da studenti većinu svojih obaveza obavljaju od kuće)

Mjesto i vrijeme učenja biraju studenti i prilagođavaju svom stilu i tempu  života, uče na poslu, kod kuće, na službenom putu…, te naučeno primjenjuju u kontekstu svog profesionalnog okruženja.

Studenti mogu koristiti internet da bi pristupili nastavnim materijalima, komunicirati sa stručnjacima iz područja njihovog interesovanja te se mogu povezivati sa studentima iz drugih gradova i regiona.

Ono što je bitno istaknuti jeste činjenica da su plan, program i stečena zvanja u skladu sa bolonjskim principima – studij putem distance learning programa usklađen je sa pravima i pravilima Bolonjske deklaracije.

Budite slobodni da nas kontaktirate za više informacija!

Vaš Edukacijski fakultet