Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 24.06. 2020. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

„Evaluacija olimpijskog sportskog sistema u Bosni i Hercegovini sa aspekta marketinga i komunikacija

 

doktoranda Saida Fazlagića.

Odbrana će se održati sa početkom u 16:00 sati,  u Amfiteatru II Edukacijskog fakulteta.

 

Travnik, 03.06.2010. godine.