Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku, dana 24.06. 2020. godine, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije na temu:

 

„Evaluacija olimpijskog sportskog sistemau Bosni i Hercegovini“

 

doktorandice Dejane Planinčić.

Odbrana će se održati sa početkom u 14:00 sati,  u Amfiteatru II Edukacijskog fakulteta.

 

Travnik, 03.06.2010. godine.