Na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku nastavlja se ciklus webinara u sklopu InWeek info sedmice otvorenih vrata. Večerašnji webinar na temu “Izazovi učenja i poučavanja u online nastavi Muzičke kulture”, održan je u okviru aktivnosti za Razrednu nastavu. Predavač je bila doc. dr. Meliha Husić, profesorica na Edukacijskom fakultetu uz pratnju studenata II godine Razredne nastave.

Uvažena profesorica Husić, govorila je o online nastavi kao metodičko zahtjevnijim procesom koji svojim oblikom učenika jasno usmjerava u onome pravcu u kojem treba da se kreće, stoga ista mora biti planirana i kvalitetno osmišljena u online okruženju. Iz svog širokog opusa znanja i iskustva u oblasti Muzičke kulture izdvojila je nekoliko važnih stavki o muzici i njenom svekolikom uticaju po dječiji razvoj.

Kroz primjere dobre prakse u online nastavi, prezentiran je i video zajedničkog rada sa studentima upravo kroz ovaj vid odgojno obrazovnog rada. Suočeni sa neizvješnošću sadašnjice, muzika je, kako učenicima, tako i studentima, azil u poznato ozračje koje ih smiruje, opušta i raduje.