U ciklusu InWeek info sedmice otvorenih vrata, danas je održan još jedan webinar na temu “Budućnost nastave kao izazov učiteljskog poziva”. Webinar je konceptualno osmišljen u okviru aktivnosti vezanih za Razrednu nastavu, a predavači su bili:

Doc.dr. Zehrina Selimović – profesorica na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku

Doc.dr. Nusreta Omerdić – profesorica na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku

Predavači, eksperti u odgojno-obrazovnom radu govorili su o izazovima s kojima se susreće učitelj budućnosti. Uvažene profesorice su kroz svoje izlaganje pokazale prvobitne poteškoće ali prednosti organizovanja online nastave, pripremu digitalnih sadržaja za učenike od kojih se većina njih tek sada po prvi put susrela i sa platformama za online nastavu, te sa samim izvođenjem ovog vida nastave. Istakle su i kako se učitelji u ostvarivanju svoje uloge suočavaju se s brojnim izazovima koje donose savremene društvene, naučne i tehnološke promjene, koje potiču i zahtijevaju promjene u konceptu učenja i poučavanja.

Stoga je, u razradi teme akcentovana potreba stalnog učenja, usavršavanja nastavnog osoblja i praćenja dinamičnih promjena kroz samoučenje kao glavne komponente savremene škole.