U okviru online sedmice otvorenih vrata Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, održan je prvi webinar na temu „Savremeni izazovi u radu pedagoga i psihologa“.
Predavači današnjeg webinara su bili prof. dr. Hazim Selimović, dekan i profesor na Edukacijskom fakultetu, prof. dr. Nermin Mulaosmanović i doc. dr. Remzija Šetić, također profesori na Edukacijskom fakultetu. Moderator aktivnosti je bila doc. dr. Emina Terzić.
Predavači su govorili o savremenoj ulozi pedagoga i psihologa, i o izazovima sa kojima se susreću u svom odgojno – obrazovnom radu. Također, govorili su o značaju saradnje svih faktora u nastavnom procesu kao i o potrebi inovacije planova i programa u školama, ali i na fakultetima u ciju produkcije što kvalitetnijeg kadra iz ovih oblasti.
Ukoliko niste bili u mogućnosti pratiti webinar, snimak možete pogledati na linku: https://www.facebook.com/eft.unt.ba/videos/245485696555708/?epa=SEARCH_BOX