U organizaciji UNICEF-a, UNESCO-a, UNDP-a (UN-a) u saradnji sa Norveškom ambasadom i Predsjedništvom Bosne i Hercegovine održana javna diskusija pod nazivom Obrazovna dijaloška platforma.

Učešće u diskusiji uzelo je 35 relevantnih aktera iz sektora obrazovanja, privrede i lokalnih vlasti.

Raspravljalo je se prvenstveno o značaju PISA, TIMSS i drugih međunarodnih istraživanja iz oblasti matematike i prirodnih nauke. Pored navedenog teme koje su bile aktuelne se pretežno vežu za obrazovanje, u pogledu kvalitetnijeg obrazovanja i značaja istog na samo društvo u cjelini.

Predstavnici Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku su bili viši asistenti mr.Mirela Abidović Salkica i mr.Ahmed Palić.