Javna diskusija na kojoj je planirano učešće 35 relevantnih aktera iz sektora obrazovanja, privrede i lokalnih vlasti pod nazivom „Obrazovna dijaloška platforma“ koju organizuje UNICEF, UNESCO, UNDP (UN) u saradnji sa Norveškom ambasadom i Predsjedništvom Bosne i Hercegovine biće održana sutra, 25.10.2019.godine sa početkom u 9.30h u prostorijama Općine Travnik.

Općina Travnik je jedna od deset lokacija na kojima se organizuje „Obrazovna dijaloška platforma“ (ODP), gdje se, prije svega, raspravlja od značaju PISA, TIMSS i drugih međunarodnih istraživanja iz oblasti matematike i prirodnih nauka.

Pored navedenog teme koje će biti aktuelne se isključivo vežu za obrazovanje, podizanje kvalitete u ovoj oblasti te njegovom značaju za društvo u cjelini. Govorit će se i o izradi plana za institucionalni pristup uvođenju jednistvenog Etičkog kodeksa za osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije Univerziteta u Travniku su viši asistenti mr.Mirela Abidović Salkica i mr.Ahmed Palić.