Predstavnici Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku i Sveučilista u Mostaru, Selma Šeta i Zora Pilić, su 22. i 23. oktobra u Albaniji, sudjelovali  na sastanku voditelja CBHE projekata u zemljama Zapadnog Balkana. Cilj sastanka je definiranje  utjecaja implementacije ovih projekata na razvoj visokoškolskih ustanova i njihovu internacionalizaciju.

Selma Šeta, voditeljica ERASMUS+ projekta TEACHER, čiji je nosilac Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku, predstavila je projekat i do sada realizirane aktivnosti. Za sve prisutne voditelje CBHE projekata organizirani su i workshopovi, a po završetku događaja definirani zaključci koji će biti uvršteni u brošuru kao output navedenog događaja.