Obavještavamo diplomante, magistrante i doktorante Edukacijskog fakulteta da će svečana ceremonija dodjele diploma biti održana u subotu, 26.10.2019. godine u Campusu Univerziteta u Travniku prema sljedećem protokolu:

11:00 – okupljanje diplomanata, preuzimanje toga i fotografisanje

12:00 – 14:00 – svečana ceremonija dodjele diploma

14:15 – koktel

Svi diplomanti, magistranti i doktoranti dužni su uplatiti po 150,00 KM za izradu diplome najkasnije do 22.10.2019.  

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Studentsku službu na broj telefona: 030 540 876.