Pozivamo vas na izložbu studentskih radova koja će se održati na Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku 19.10.2019. u 12:00 sati. Na izložbi će biti predstavljeni radovi naših studenata sa I i II ciklusa studijskog programa arhitektura. Koncept izložbe je inspirisan i predstavljen kroz 10 postavki baziranih na 10 cjelina rimskog arhitekte Marcus Vitruvius Pollia. Ovo je odlična prilika da vidimo kakve mlade arhitekte među nama imamo ali i grafičke dizajnere koje su te radove prezentovali za što bolji uvid u znanje naših mladih talenata. Fakultet za tehničke studija je uvjek spreman i ponosan predstaviti radove svojih studenata među kojima biste jednog dana mogli biti i Vi… 
Čekamo Vas da se družimo i razmjenimo iskustva!!