U okviru projekta Inclusion ERASMUS+ programa K2 izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja danas, 14.6.2019. u periodu od 10:00 do 14:00 sati,  na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku   održava se radionica o inkluzivnim praksama za profesore srednjih škola. Svrha Inkluzivne radionice  ogleda se u podizanju svijesti i važnosti približavanja prakse inkluzivnog obrazovanja, razumijevanja inkluzivnog pristupa u cjelosti i izgradnji kapaciteta nastavnika srednjih škola za podizanje svijesti učenika o pristupu, učešću i završetku visokog obrazovanja.

Radionici prisustvuju predstavnici bh. konzorcija projekta Inclusion i profesori srednjih škola sa područja SBK. Inkluzivna radionica održava se pod odobrenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade SBK/KSB.