U okviru završne godine implementacije Erasmus+ projekta „Inclusion“, K2 Izgradnja kapaciteta visokog obrazovanja, 14. juna 2019. godine na Univerzitetu u Travniku održan je trening o inkluzivnim praksama za nastavno osoblje srednjih škola Srednjobosanskog kantona.

Naime, radi se o aktivnosti unutar projekta „Inclusion“ koja ima za cilj podizanje svijesti nastavnog osoblja srednjih škola o važnosti uključivanja svih kategorija učenika u sistem visokog obrazovanja.

Radionica o inkluzivnom pristupu organizovana je od strane Univerziteta u Travniku i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade Srednjobosanskog kantona, koji su ujedno i partneri ove aktivnosti.

Federalno ministarstvo obrazovanja, koje je ujedno i jedan od partnera projekta, zajedno sa resornim kantonalnim ministarstvom, prepoznalo je značaj pristupa inkluzivnom obrazovanju koje Evropska unija posebno pretenduje kroz nove reforme obrazovanja.

Trening o inkluzivnim praksama, učenju i pristupu koji je održan na Univerzitetu u Travniku predvodio je prof. dr. Izet Rađo sa Univerziteta u Sarajevu, dio menadžment i istraživačkog tima projekta „Inclusion“.

Uvodna riječ o značaju projekta za instituciju pripala je doc. dr. Amri Tuzović, menadžerici za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku i članu menadžment tima „Inclusion“ projekta.

Značaj projekta kao i samu važnost za nastavno osoblje srednjih škola, predstavila je koordinatorica projekta za Univerzitet u Travniku, mr. Maja Đurić.

Radionici o inkluzivnim praksama prisustvovali su i partneri „Sarajevo susret kultura“ (SMOC) – doc. dr. Dino Mujkić i Jana Čarkadžić.

Partner projekta, Univerzitet u Tuzli također se priprema za istu radionicu unutar projekta.

Da podsjetimo, projekat inkluzije podrazumijeva strategiju razvoja i integracije socijalnih mjera u Armeniji i Bosni i Hercegovini kroz međuregionalnu saradnju. Fokusira se na razumijevanje i jasno definisanje ranjive i slabije zastupljene skupine, te razumijevanje postojeće funkcije i tekuće inicijative na univerzitetima o promicanju pristupa, sudjelovanju i završetku studija.

Značaj nastavnog osoblja srednjih škola ogleda se u podizanji svijesti i važnosti približavanja prakse inkluzivnog obrazovanja.