Obavijest predmet Logorovanje: Logorovanje Boračko jezero 21.06.- 23.06.2019.

Praktična nastava iz predmeta Logorovanje za redovne i vanredne studente IV godine Opće kineziologije, te redovne i vanredne studente III godine Specijalnih namjena održat će se 21. 22. i 23.06. 2019. godine (petak, subota i nedjelja) na Boračkom jezeru – općina Konjic.  

Nastavi su obavezni prisustvovati redovni i vanredni studenti IV godine Opće kineziologije, redovni i vanredni studenti III godine Specijalnih namjena, te studenti navedenih studijskih godina koji su izvršili prepis sa drugih fakulteta a nisu obavili ovu nastavnu aktivnost na prethodnom fakultetu.

Cijena aranžmana iznosi 211,00 KM

 

Studenti su dužni uplatiti navedeni iznos najkasnije do 17.06.2019.

 

Uplate se mogu izvršiti na blagajni Edukacijskog fakulteta.

 

Uplate do navedenog datuma su obavezne zbog rezervacije smještaja u kampu i organizacije raftinga.

 

Studenti koji ne izvrše uplatu do navedenog datuma, neće moći prisustvovati nastavnoj aktivnosti.

Polazak je planiran za 21.06.2019.  u 07.00h ispred zgrade fakulteta. Studenti koji su planirali ići vlastitim prevozom, dužni su se javiti predmetnom asistentu do 17.06.2019.

 

Prisustvo je OBAVEZNO a studenti koji ne obave ovu aktivnost neće moći završiti akademsku godinu, te će aktivnost obaviti u narednoj akademskoj godini.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom profesoru doc. dr Amri Tuzović na e-mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću, na mail jasminhrnjic@gmail.com .

 

Detaljne informacije i plan aktivnosti nalaze se u prilogu.

Obavijesti za logorovanje i plan aktivnosti