Danas je u organizaciji Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera i Odjela za matematiku istog sveučilišta počela matematička konferencija pod nazivom Mathematics and Children 2019.

Svrha 7. znanstvenog kolokvija MATHEMATICS AND CHILDREN je znanstvena rasprava o položaju i ulozi nastavnika matematike u skladu s većom pristupačnošću i primjenom novih tehnologija u obrazovanju unutar granica akademske zajednice, obrazovnog sistema i šire društvene zajednice.

Znanstveni kolokvij obuhvaća (ali nije ograničen na) sljedeće teme:

  • znanstveno istraživanje,
  • nastavničko iskustvo,
  • matematičko obrazovanje studenata učiteljskih studija,
  • nastavnici matematike kao popularizatori znanosti,
  • nastavnici matematike kao pokretači napretka i razvoja u svojim zajednicama,
  • primjena ICT-a u obrazovanju.

Sa Edukacijskog fakulteta, učešće na konferenciji je uzeo mr. Ahmed Palić, viši asistent sa radom po nazivom „Princip matematičke indukcije i Peanove aksiome, njihova definicija i primjena kroz prizmu metodike matematike i matematičkih kompetencija nastavnika matematike.“

Učesnici na konferenciji su brojni matematičari iz regije i svijeta, te prema riječima prof.dr. sci. Damira Matanovića, dekana Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Osijek kao i članova Odjela za matematiku ova konferencija prerasla je u najveću matematičku konferenciju u ovom dijelu Evrope.