Šesta Međunarodna naučna konferencija koja nosi naziv „Menadžment bezbednosti sportskih takmčenja“  održana je u Beogradu, u organizaciji Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski“ iz Sofije i Fakulteta za sport Univerziteta „Union – Nikola Tesla“.
Na Konferenciji su učestvovali predstavnici iz više evropskih zemalja, a cilj same konferencije jeste razmjena znanja, iskustava i informacija značajnih za rješavanje teorijskih i praktičnih pitanja iz menadžmenta bezbjednosti sportskih takmičenja, sa posebnim osvrtom na prevenciju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim borilištima. Na konferenciji su uručene zlatne medalje za izuzetan doprinos i promociju sporta prof. dr Penču Geševu, rektoru Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski“, prof. dr Tatjani Jančevoj,  prorektoru za nauku i međunarodnu saradnju Nacionalne sportske akademije „Vasil Levski“, doc. dr Artemu Saveljevu, dekanu Fakulteta fizičke kulture u sporta Tambovskog državnog univerziteta „G. R. Deržavin“ i prof. dr Ranku Marijanoviću, dekanu Fakulteta za sportski menadžment Univerziteta Donja Gorica, a među dobitnicima zlatne medalje je i profesor Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, prof. dr. Damir Ahmić.