Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine,  u saradnji sa Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine (APOSO) organizirala je seminar na temu „Značaj standarda zanimanja za privredne subjekte“ koji se  danas održava u Sarajevu.

S obzirom na značaj razvoja obrazovane i stručne radne snage, u skladu sa zahtjevima tržišta rada, odnosno potrebama kompanija, od izuzetne je važnosti da same kompanije iskažu svoje potrebe i zahtjeve u smislu neophodnih vještina i znanja koje moraju imati njihovi budući zaposlenici.  S obzirom na značaj teme seminara i  nastojanje  da se kontinuirano prate trendovi na tržištu rada, u ime Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta seminaru prisustvuje mr. Aldim Obućina. Kao predstavnik visokoškolskih institucija kolegama i menadžmentu će prenijeti  nova saznanja o tokovima standarda zanimanja, te budućim inicijativama vezanim za kvalifikacije i vještine potrebne radne snage na tržištu, a koje su neizbježni dio standarda zanimanja. Za visokoškolske institucije vrlo je važno pratiti društvene tokove kako bi se u skladu s njima omogućilo definiranje obrazovnih programa za kadrove koji će biti kvalificirani u skladu sa potrebama poslodavaca, ali i moći odgovoriti zahtjevima savremenog tržišta rada uopće.

Seminar je namijenjen privrednim subjektima,  odnosno, predstavnicima relevanitnih bh institucija i drugim zainteresiranim organizacijama s ciljem boljeg upoznavanja sa  razvojem standarda zanimanja, te pripremom konkretnih budućih inicijativa, prijedloga i sugestija vezanih za kvalifikacije i vještine potrebne radne snage.