Obavještavamo studente III godine smjera Specijalne namjene i IV godine smjera Opća kineziologija, da će se aktivnost Planinarenja iz predmeta Logorovanje obaviti jednodnevno na planini Vlašiću u subotu 08.06. 2019.
Polazak je planiran u 08.00h ispred zgrade Fakulteta. Potrebno je doći pola sata prije polaska.
Od opreme je potrebno ponijeti prozračnu garderobu, udobne cipele za hodanje, kačket, kabanicu, rezervnu garderobu i hranu za cjelodnevni boravak na planini.
Aktivnost je OBAVEZNA i ulazi u završnu ocjenu iz predmeta.
Studenti koji ne obave aktivnost, istu će biti obavezni obaviti u narednoj akademskoj godini.
Za sve informacije, studenti se mogu obratiti predmetnom profesoru doc. dr. Amri Tuzović na mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com