Praktična nastava iz predmeta Logorovanje za redovne i vanredne studente IV godine Opće kineziologije, te redovne i vanredne studente III godine Specijalnih namjena održat će se 21. 22. i 23.06. 2019. godine (petak, subota i nedjelja) na Boračkom jezeru – općina Konjic.
Nastavi su obavezni prisustvovati redovni i vanredni studenti IV godine Opće kineziologije, redovni i vanredni studenti III godine Specijalnih namjena, te studenti navedenih studijskih godina koji su izvršili prepis sa drugih fakulteta a nisu obavili ovu nastavnu aktivnost na prethodnom fakultetu.
Prisustvo je OBAVEZNO a studenti koji ne obave ovu aktivnost neće moći završiti akademsku godinu, te će aktivnost obaviti u narednoj akademskoj godini. Cijena aranžmana biće blagovremeno objavljena.
Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom profesoru doc. dr Amri Tuzović na e-mail: amra.unt@gmail.com ili višem asistentu mr. Jasminu Hrnjiću, na mail jasminhrnjic@gmail.com .