Konferencija za medije povodom održavanja prve „Matematičke oplimpijade“ Srednje/Središnje Bosne u organizaciji Odsjeka za matematiku i informatiku Edukacijskog fakulteta u saradnji sa Fakultetom za tehničke studije Univerziteta u Travniku i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB bit će održana sutra, 18.04.2019. godine sa početkom u 11:00 sati na Edukacijskom fakultetu.

Na press konferenciji će biti predstavljen koncept održavanja Matematičke olimpijade, učesnici, način ocjenjivanja kao i nagrade koje će osvojiti pobjednici. Prisutnim medijima će se obratiti dekan Edukacijskog fakulteta prof.dr. Hazim Selimović, predsjednica organizacionog odbora Matematičke olimpijade i menadžerica za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Travniku, doc.dr. Amra Tuzović i predsjednik naučnog odbora mr. Ahmed Palić.

Za razvijanje kompetencija u oblasti matematike posebno je važna rana identifikacija, poticaj i ohrabrenje u radu, suočavanje s kreativnim izazovima te kontakti s učenicima sa sličnim sklonostima.Svaka zemlja nastoji kroz organizaciju svog obrazovanja osigurati uslove da takve potencijalne mogućnosti postanu i stvarne. Jedan od načina da se to ostvari je kroz razna takmičenja u matematici, kojima sposobni i vrijedni učenici stječu mogućnost da se istaknu među svojim kolegama. Time se razvija zdrav takmičarski duh, jer cilj matematičkih takmičenja nije samo dobiti dobre matematičare. Radne navike stečene kroz takmičenja, sistematičnost u radu, upornost i kritičnost bit će mladom čovjeku od koristi u budućem zanimanju, svejedno kojem. Sve navedeno su razlozi zbog kojih su se organizatori Matematičke olimpijade odlučili upriličiti jedno ovako veliko takmičenje i pružiti šansu mladim matematičarima priliku da se dokažu, steknu nova poznanstva i budu bogatiji za novo iskustvo. Matematička olimpijada će se održati na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku 20.4.2019. sa početkom u 10:00 sati.