Rezultati popravnog pismenog dijela ispita iz predmeta Kvantitativne metode.

PDS-Kvant.met., Rezultati popravnog PISMENOG dijela-31.3.