Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku već dugi niz godina realiziraju promotivne aktivnosti u sklopu kojih učenicima srednjih škola, odnosno maturantima predstavljaju svoj rad u vidu info prezentacija za buduće studente.

Danas je tim asistenata naših fakulteta u sastavu: mr. Mirela Abidović-Salkica, mr. Amela Bajrić i mr. Jasmin Hrnjić posjetio Mješovitu srednju školu „Novi Travnik“ i održao dvije promotivne prezentacije učenicima četvrtog razreda usmjerenja Saobraćaj i Mašinski tehničar. Tom prilikom prezentirani su studijski programi, projekti kao i brojne aktivnosti koje ova dva fakulteta realiziraju – od međunarodnih konferencija, sajmova do studentskih projekata. Asistenti su sa zadovoljstvom odgovarali na brojna pitanja maturanata u vezi sa studijem, načinom studiranja, predmetima i svim drugim nedoumicama s kojima se susreće mlad čovjek koji se nalazi na raskrsnici života kada treba donijeti određene važne odluke koje se tiču njegove budućnosti.

U galeriji pogledajte atmosferu sa današnjih prezentacija!