Trenutno se u amfiteatru Edukacijskog fakulteta održava Seminar za trenere dječije atletike. Učesnici su studenti Edukacijskog fakulteta, profesori tjelesnog odgoja, atletski treneri i treneri sporskih škola. Predavač je koordinaror programa IAAF dječije atletike mr.sci. Vahida Kozić.
Nakon teorijskog dijela, učesnici će naučeno prezentirati na praktičnoj radonici koja će biti održana na atletskom stadionu kasarne Travnik.