U organizaciji tima studenata treće godine Opće kineziologije i Specijalnih namjena Edukacijskog fakulteta, 8. juna 2018. godine sa početkom u 14:00 sati na Edukacijskom fakultetu će prvi put biti realiziran „student film“. Svaki film ima svoju poruku i pruža mogućnost istraživanja, upoznavanja i traženja najrazličitijih odgovora. Izbor filma, našeg tima studenata jeste “I am Ali”. Po završetku filma, planirana je diskusija koja će potaknuti druge studente na kritičko razmišljanje i kritički osvrt na ono što vide, čuju ili dožive kao i kvalitetno druženje i zabava.

Dođite i uvjerite se sami! 🙂