Značaj profesora/učitelja u društvu je od neprocjenjive važnosti. Profesori su ti koji našoj djeci prenose neophodna znanja, kojima će buduće generacije graditi bolju budućnost, ali ujedno imaju ulogu i odgajatelja budućih naraštaja, koji treba da izrastu u cijenjene i vrijedne članove društvene zajednice.

Studijski smjer Opća kineziologija je atraktivan interdisciplinaran dodiplomski program u kome se u sinergiji prožimaju materije iz nekoliko naučnih disciplina, kao što su medicina, kineziologija, odgojne nauke, menadžment i druge, kreirajući naučno utemeljen program neophodan za društvo 21. vijeka.

Studijski smjer Opća kineziologija je veoma atraktivan za studiranje, jer nudi spoj recentnih teorijskih naučnih spoznaja i atraktivnih i svrsishodnih praktičnih znanja, koja podrazumijevaju zanimljive sportsko-rekreativne aktivnosti u prirodi, timske i bazične sportove, zimske i sportove na vodi itd.

Kineziolozi školovani na Edukacijskom fakultetu postaju kvalificirani za naučno/znanstveno utemeljenje procesa vježbanja u svim područjima primijenjene kineziologije i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe koji se od nje očekuju u nastavi tjelesne i zdravstvenog odgoja, sportske rekreacije i kineziterapije, ali i učinaka sportskog treninga u unaprijeđenju sportskih rezultata.

Osposobljeni su i za rješavanje problema vezanih za tjelesno/sportsko vježbanje i zdravlje s posebnim naglaskom na dobrobiti za sudionike kinezioloških (sportskih) aktivnosti koje se tiču zdravlja, odgoja, sporta, ekonomije, turizma i odbrambenih sposobnosti stanovništva.

Ubrzani životni tempo u 21. vijeku promoviše studij kineziologije kao veoma atraktivan na tržištu rada, prvenstveno kroz primjenu savremenih znanja i dostignuća u očuvanju zdravlja i unaprijeđenju antropološkog statusa djece ali i odraslih, te kroz upravljanje trenažnim procesom u vrhunskom sportu i rekreaciji, kao nužnost u prevenciji sedentarnog načina života i unaprijeđenja antropološkog statusa stanovništva ali i vrhunskih sportaša.