V Međunarodna konferencija CPMMI 2018 je na temu: Savremeni problemi matematike, mehanike i informatike. Konferencija se održava u Novom Pazaru 17., 18. I 19. juna 2018.godine.

Glavni cilj  V međunarodne konferencije SAVREMENI PROBLEMI MATEMATIKE, MEHANIKE I INFORMATIKE (CPMMI 2018) je da okupi vodeće profesore, naučnike i istraživače u cilju razmjene ideja i saznanja iz oblasti matematike, mehanike i informatike, te da na taj način doprinese podizanju ovih naučnih oblasti na kvalitativno viši nivo koji je veoma značajan za integrativne evropske procese.

Tokom proteklih godina ostvaren je značajan napredak u ovim naučnim oblastima što omogućava rješavanje mnogih praktičnih problema. Na konferenciji će biti zastupljene aktuelne teme na kojima se bazira strategija podsticanja sveukupnog razvoja zasnovanog na znanju.

Pored toga što će učesnici konferencije izložili najnovija saznanja u oblasti matematike, mehanike i informatike, ukazaće se i na pravce daljih istraživanja u ovim naučnim oblastima i primjene u ostalim naučnim disciplinama.