Profesori i asistenti sa Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, zajedno sa ostalim partnerima iz Bosne i Hercegovine, učesnicima projekta Teacher koji se realizira u okviru programa Erasmus+, boravit će 22. i 23. maja u Banjoj Luci, gdje će učestvovati na još jednom TOT (Training of Trainers) seminaru. Moderatori TOT seminara su stručnjaci sa Univerziteta “1 DECEMBRE 1918” Alba Iulia iz Rumunije.