Novembra 2001. godine Generalna skupština UNESCO-a usvojila je Univerzalnu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti, te proglasila 21. maj Svjetskim danom kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Cilj je je produbljivanje razumijevanja i promicanje svijesti o važnom odnosu kulture i razvoja. Kulturološka raznolikost treba biti pokretačka snaga razvoja temeljenog na toleranciji, međusobnom poštivanju, razumijevanju i prihvatanju. U Univerzalnoj deklaraciji UNESCO-a o kulturnoj raznolikosti navodi se da ljudsko dostojanstvo zahtijeva širenje kulture i obrazovanja s ciljem pravde, slobode i mira. Sveta dužnost svih naroda jeste da je ispune u duhu uzajamnog pomaganja, a u vezi s tim potvrđuje da su poštovanje raznolikosti kultura, tolerancija, dijalog i suradnja u duhu međusobnog povjerenja i razumijevanja, najbolja garancija međunarodnog mira i sigurnosti.
Na ovaj dan daje se prilika za proširenje spoznaje o vrijednosti kulturnih različitosti i poticanje na život u duhu mira, dijaloga i otvorenosti.