U okviru organizacije obilježavanja Dana matematike, članovi kluba matematičara EFT i FTS  su održali radni sastanak. Kako je predviđeno dnevnim redom, svi članovi su preuzeli obaveze kako bi cjelokupna organizacija bila uspješna. O tome, šta to matematičari spremaju za Vas, uskoro ćete imati priliku vidjeti.

Detaljnije informacije o realizaciji biti će objavljene na našoj stranici.

Pratite naš rad. 🙂