Na 7. Međunarodnom naučno-stručnom skupu pod nazivom “Obrazovanje, jezik, kultura: tendencije i izazovi” na Filozofskom fakultetu Univerziteta  u Zenici, danas i sutra će se predstaviti profesori, asistenti i studentica našeg Fakulteta. To su dekan EFT, prof. dr. Hazim Selimović, prof. ddr. Tarik Obralić, prof. dr. Hanifa Obralić, dr. sc. Nermin Mulaosmanović, mr. Zehrina Selimović, dr. sc. Nevzudin Buzađija i naša studentica, Šejla Smajić.
Želimo im uspješnu Konferenciju.