Praktična nastava iz predmeta Logorovanje – aktivnost planinarenja, za redovne i vanredne studente IV godine Opće kineziologije, te redovne i vanredne studente III godine Specijalnih namjena održat će se 20.05.2017. (subota) sa početkom u 08.00h.  

Polazak je planiran ispred Fakulteta.

Potrebno je obuti udobnu planinarsku obuću ili adekvatne patike, obući prikladnu odjeću, te ponijeti bocu s vodom, i hranu za užinu.

Studenti koji ne obave ovu aktivnost neće moći završiti akademsku godinu, te će aktivnost obaviti u narednoj akademskoj godini.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti predmetnom asistentu mr. Jasminu Hrnjiću, v.asist. lično ili na mail jasminhrnjic@gmail.com .

Predmetni nastavnik

Doc. dr Amra Tuzović

 

Okvirni plan i program Logorovanja (Boračko jezero 2017)

 1.DAN

07.30h polazak (Travnik,parking kod  shoping Bing-a,lunch paket u autobusu)

10.30h – dolazak na Boračko jezero

10.30h – 12.30h – smještaj studenata u kamp,te upoznavanje sa kodeksom ponašanja u kampu i detaljno upoznavanje sa planom i programom trodnevne obuke.

13.00 – 14.00h – ručak (kuhinja u sklopu kampa)

14.30 – 19.00h – praktična nastava ,

–     Obuka u plivanju u grupama

(grupe se rotiraju na radnim mjestima svaka 2h)

19.00 – 19.30h – odmor

19.30 – 20.30h – večera

20.45 – 21.30h – teoretsko predavanje (Čvorologija,Alpinizam)

21.30 – 22.30h – slobodne aktivnosti

22.30h – povečerje

2.DAN

6.30 – 7.00 – ustajanje, lična higijena

7.00 – 7.15 – jutarnja gimnastika

7.30 – 8.30 – doručak

8.45 – 9.30 – teoretsko predavanje 

9.30 – 9.45 – pripremanje i odlazak na jezero

9.45 –14.00 – kajak

                     – rafting obuka

                     – obuka u ronjenje  ( studenti se dijele u tri grupe i rotiraju svaka dva sata)

14.00 – 15.00 – ručak/lunch paket  sendvić sok i čokoladica

16.00 – 19.00 – osnove alpinizma i aktivni odmor

19.30 – 20.30h – večera

20.45 – 21.30h – teoretsko predavanje

21.30 – 22.30h – slobodne aktivnosti (roštilj po dogovoru)

22.30h – povečerje

 3.DAN

6.30 – 7.00 – ustajanje, lična higijena

7.00 – 7.15 – jutarnja gimnastika

7.30 – 8.30 – doručak

8.45 – 9.30 – spremanje kampa i lične opreme,te spremanje iste u autobus

9.30 – 10.00h – polazak na rafting – teoretsko predavanje (sigurnost i osnovne tehnike raftinga)

11.00 – 16.00 – rafting niz Neretvu ( u pauzi raftinga ručak/lunch paket,sendvić sok čokoladica)

16.00 – 19.00 – povratak u Travnik