U uredu za inkluziju počele pripreme za Konferenciju diseminacije koja će se održati10. i 11. maja na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Mreža studenata dobila je određena zaduženja u okviru ovog događaja. Danas su studenti poslali pozive predškolskim ustanovama, osnovim i srednjim školama, ministarstvima, sportskim savezima, sportskim klubovima  i medijima na području Travnika, Viteza i Novog Travnika da prisustvuju konferenciji.