Pozivaju se studenti FTS i EFT da učestvuju na studentskom Travnik StartUp Journey takmičenju. Ako imate poslovnu ideju, ukratko nam je opišite i pošaljite skupa sa svojim podacima, te učestvujte samostalno ili u timu do 5 članova. Prijave se vrše putem mail-a: travnikstartup@hotmail.com

Važni datumi:

12.4.2017. u 12:00 h – Obavezni sastanak sa voditeljima takmičenja
23.4.2017. – Rok za slanje potpunih prijava

Tokom aprila razmišljajte o ideji sa kojom želite učestvovati, a nakon 23. aprila počinju obuke za učesnike u prostorijama FTS. Tokom obuka ćete razvijati svoje ideje. Finale takmičenja će se održati u mjesecu maju.