B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST (master studij)

 

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija  B/H/S jezik i književnost na Edukacijskom fakultetu kreiran je u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika i književnosti.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara B/H/S jezika i književnosti uspostavlja osoben koncept studija koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra B/H/S jezika i književnosti.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija B/H/S jezik i književnost student stječe zvanje magistar B/H/S jezika i književnosti – 60 ECTS.

U skladu sa predviđenim ishodima učenja studenti koji završe ovaj studij svoje zaposlenje mogu naći u školama, medijskim kućama, različitim kulturnim institucijama, izdavačkim kućama, institutima, i to kao profesori, lektori, korektori, urednici, izdavači, istraživači, redaktori i sl.