RAZREDNA NASTAVA (4+1)

 

Studijski program Razredna nastava na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj nastavi na uzrastu od I do V razreda pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora razredne nastave.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti, matematike, tjelesnog i zdravtsvenog odgoja, likovne kulture, muzičke kulture budućim studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje složenih poslova u radu sa učenicima najmlađih uzrasta osnovne škole.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara razredne nastave uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra razredne nastave.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od četiri godine i master studij u trajanju od jedne godine.

Budući profesori/bachelori i magistri  razredne nastave brinut će se o odgoju i obrazovanju naših mališana u uzrastu od I do V razreda osnovne škole. Razredni se učitelj priprema za nastavu i planira sadržaj (šta će poučavati) te metodičko-didaktičku pripremu (kako će poučavati).

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti razredne nastave pored osnovnoškolskog sistema, svoje zaposlenje mogu pronaći i u državnim institucijama, pedagoškim zavodima, vrtićima, ustanovama koje tretiraju razvoj djece, kao i u drugim ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti odgoja i obrazovanja.