PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA (4+1)

 

Studijski program Pedagogija i psihologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije sa savremenim i pažljivim izborom predmeta iz područja odgojno obrazovnog i istraživačkog osposobljavanja budućih profesora pedagogije i psihologije te pedagoga i psihologa.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja pedagogije i  psihologije studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima svih uzrasta osnovne i srednje škole.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara pedagogije i psihologije uspostavlja osoben koncept studija koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra pedagogije i psihologije.

Edukacijski fakultet je uspostavio dobru saradnju sa svim odgojno obrazovnim ustanovama na području općine Travnik. Studenti ovog studijskog smjera mogu na taj način teorijska znanja primijeniti u praksi, a samim time se ostvario i dobar spoj teorijskog i praktičnog dijela nastave.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od četiri godine i master studij u trajanju od jedne godine.

Budući bachelori i magistri pedagogije i psihologije svoje zaposlenje po završetku ovog studijskog programa mogu pronaći u svim vrstama predškolskih i školskih ustanova, u kadrovskim službama poduzeća, pedagoškim zavodima, vrtićima, državnim korektivnim ustanovama, u klinikama za liječenje ovisnosti, u raznim savjetovalištima, u kaznenim i vojnim ustanovama, u sportskim klubovima i društvima, kao i u privatnoj praksi.