Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2017. godini, upućen je javni poziv za dostavljanje prijedloga za određene aktivnosti i manifestacije i time aktivno uključenje u kreiranju prijedloga programa obilježavanja ove manifestacije.

Pozivaju se studenti

Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta da dostave prijedloge sa kojim projektima bi uzeli učešća u okviru studentskih asocijacija, udruženja, fakulteta ili pojedinačno, te se na taj način aktivno uključe u obilježavanje manifestacije Dani općine Travnik (21.3.-26.3.2017.).

Svoje prijedloge slati na e-mail: amra.unt@gmail.com

Rok za dostavljanje prijedloga: 17. februar 2017. godine.