Poziv studentima

Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku

da i ove godine uzmu učešće u kreiranju idejnog rješenja promotivnog materijala (plakata i pozivnica) za manifestaciju

Dani općine Travnik 2017

Prvi dan proljeća, proljetni ekvinocij, dan kada se slavi život, novi početak, vrijeme kada dani postaju duži od noći, dan kada se u velikom broju okupljaju građani i slave početak i buđenje proljeća, obilježen je i kao Dan općine Travnik.

Organizacioni odbor ove manifestacije pozvao je naše studente da ponude idejno rješenje plakata i pozvinica za ovu manifestaciju, nakon čega će komisija koju sačinjavaju predstavnik Organizacionog odbora općine Travnik i profesori likovne kulture i grafičkog dizajna angažirani na Fakultetu za tehničke studije, odabrati najbolje idejno rješenje. Okupljeni u Dizajn Tim, naši studenti imaju priliku pokazati da imamo stručne i obrazovane mlade ljude.

Pozivaju se studenti da pokažu svoju kreativnu stranu i uključe se u rad Dizajn Tima koji je idealna prilika za mlade, ambiciozne i maštovite studente da iskažu svoje sposobnosti. Svi radovi bit će objavljeni na portalu Grafxa i web stranici fakulteta (rubrika DTim), a najbolji rad bit će izabran kao idejno rješenje.

Nakon usvajanja idejnog rješenja, plakat će biti rađen na većem formatu (A1), a treba sadržavati grb općine Travnik, naslov (Dani općine Travnik 21.-26.3.2017.) te predviđen prostor za postavljanje Programa manifestacije kojeg će popunjavati Organizacioni odbor.

Svoja idejna rješenja slati na mail: marija.fts@gmail.com.

Rok za dostavljanje radova: 25. februar 2017. godine

                                                                                               Fakultet za tehničke studije

Dizajn Tim