Odlukom NNV Edukacijskog fakulteta u Travniku imenovan je Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta  za akademsku 2014/2015 u sastavu:

Nihad dr. Selimović – predstavnik uprave

Doc.dr. Hazim Selimović – dekan

Mr. Jasmin Hrnjić – koordinator odbora za kvalitet

Prof.ddr. Tarik Obralić – predstavnik nastavnika

Mr. Emina Terzić – predstavnik asistenata

Gabrijela Škoro – predstavnik studenata   

Maid Omerović – predstavnik tehničkog osoblja

Aida Miralem  – predstavnik administrativnog osoblja

Dr. Edin Buljugić – predstavnik vanjskih korisnika

Senad Merdžić,prof. – predstavnik vanjskih korisnika

Vehid Spahić, major – predstavnik vanjskih korisnika

Benjamin Karić , predstavnik Alumni asocijacije

Dženan Kos, predstavnik biblioteke

Polat Beyleroglu – predstavnik stranih studenata