Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku 2010/11:

 

 

1. Nihad dr. Selimović – osnivač i direktor

2. Jasmin Hrnjić – Asistent, Koordinator odbora

3. Doc.dr Hazim Selimović – Dekan

4. Doc.dr Tarik Obralić – prodekan

5. Doc.dr Dobromir Bonacin – prodekan

6. Dženan Kos – Asistent

7. Emina Terzić – Asistent

8. Maid Omerović – Tehničko osoblje

9. Aljo Delić – Student

10. Dr. Edin Buljugić – Predstavnik vanjskih korisnika

11. Mersiha Beganović – Predstavnik administrativnog osoblja