Odbor za upravljanje i unaprijeđenje kvaliteta Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku 2011/12:

 

 

Nihad dr. Selimović – osnivač i direktor

Mr. Jasmin Hrnjić – Viši asistent, Koordinator odbora

Doc.dr Hazim Selimović – Dekan

Doc.dr Tarik Obralić – Prodekan

Doc.dr. Dobromir Bonacin – Prodekan

Dženan Kos – Asistent E

mina Terzić – Asistent

Maid Omerović – Tehničko osoblje

Aljo Delić – Student

Dr. Edin Buljugić – Predstavnik vanjskih korisnika

Mersiha Beganović – Predstavnik administrativnog osoblja