Rezultati ispita iz predmeta Psihološki aspekti učenja, rađenog 30.11.2013. za studente II ciklusa studiranja studijskog smjera Pedagogija psihologija