Obavještavamo polaznike pedagoško-psihološke-didaktičko-metodičke grupe predmeta da će se ispit iz predmeta Psihologija održati u nedjelju 24.11.2013. godine sa početkom u 12 sati

 

VAŽNO: U nastavku se nalazi dopuna gradiva za pripremanje ispita:

·        Mišljenje i govor  – 141 str.

·   Funkcionalna fiksacija

·    Inteligencija  – 191 str.