Ispita za razlike predmeta kod doc.dr. Faika Špage održat će se u subotu 14.12.2013. u 13 sati. Ispiti će se održati iz slijedećih predmeta: Etika, Filozofija, Sociologija i Sociološki aspekti učenja za studente PDS-a generacija 2011/2013. Studenti su obavezni prijaviti ispite kako bi ispim pristupili.