Obavještavaju se studenti koji pišu seminarske radove iz predmeta Istočna književnost, Južnoslavenske književnosti, Književnost i medijski žanorovi, (Teorija književnosti II – samo za studente koji nisu u mogućnosti da pohađaju nastavu redovno) da je posljenji rok za slanje svih seminarskih radova iz navedenih predmeta 27.5. 2012. godine.

Ukoliko seminarski radovi na pristignu na vrijeme, studenti će ponovno moći poslati rad tek kada ovi predmeti budu na rasporedu u narednoj školskoj godini.

Doc. dr. Edisa Gazetić