POZIV na UČEŠĆE na MEĐUNARODNOJ STATISTIČKOJ KONFERENCIJI

Zbog povoljne epidemiološke situacije sa velikim uvažavanjem i s ponosom Vas pozivamo na učešće na MEĐUNARODNOJ STATISTIČKOJ KONFERENCIJI SSE 2022. Navedena konferencija planira okupiti naučnike i istraživače iz raznih naučnih područja, čiji radovi su empirijskog karaktera.    Cilj Međunarodne statističke konferencije konferencije SSE 2022 jeste pružiti mogućnost naučnicima i istraživačima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara, [...]