Zbog povoljne epidemiološke situacije sa velikim uvažavanjem i s ponosom Vas pozivamo na učešće na MEĐUNARODNOJ STATISTIČKOJ KONFERENCIJI SSE 2022. Navedena konferencija planira okupiti naučnike i istraživače iz raznih naučnih područja, čiji radovi su empirijskog karaktera. 
 

Cilj Međunarodne statističke konferencije konferencije SSE 2022 jeste pružiti mogućnost naučnicima i istraživačima sa univerziteta, instituta, istraživačkih centara, obrazovnog sektora i privrede da prezentuju svoje radove i diskutuju o najnovijim dostignućima, a sve na bazi statistike.

 

Konferencija će biti održana 27. i 28.05.2022.godine na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku uživo ili online putem (u zavisnosti od izbora samih učesnika). Koorganizator je Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. 
 
Dobro nam došli!