U sedmici koja je pred nama saznajte više o ulozi medija u kreiranju naše svakodnevnice!
Zbog čega se mediji nazivaju sedmom silom?
Šta je medijska pismenost i zbog čega je bitna?
Otkrijte brojne izazove poziva novinara i komunikologa i saznajte kojim se sve poslovima oni mogu baviti.
Koje su sposobnosti, znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje poslova komunikologa i novinara pogledajte na linku:
https://fb.watch/dNCpgCosNE/
Više informacija o studijskom smjeru Komunikologija/novinarstvo pogledajte na linku :
👇👇👇