Na osnovu Odluke Vlade SBK/KSB broj: 01-11.7-4958/2021 od 25.6.2021. godine i člana 144. Statuta Univerziteta u Travniku raspisuje se:

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2021./2022. godinu

 DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

Broj redovnih studenata: 315

Broj vanrednih (DL) studenata: 297

 • PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA
 • RAZREDNA NASTAVA
 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • MATEMATIKA I INFORMATIKA
 • OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj)
 • SPORTSKI TRENER
 • SPORTSKI MENADŽMENT
 • SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija i zaštitari)
 • KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO

 MAGISTARSKI  STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

Broj studenata: 180

 • PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA
 • RAZREDNA NASTAVA
 • PREDŠKOLSKI ODGOJ
 • MATEMATIKA I INFORMATIKA
 • OPĆA KINEZIOLOGIJA
 • SPORTSKI MENADŽMENT
 • SPECIJALNE NAMJENE
 • KOMUNIKOLOGIJA/NOVINARSTVO

 DOKTORSKI STUDIJ – III CIKLUS STUDIJA

Broj studenata: 18

PEDAGOGIJA – PSIHOLOGIJA – METODIKE RAZREDNE NASTAVE – MATEMATIKA – INFORMATIKA  – KINEZIOLOGIJA

Broj stranih studenata: 90

Kontakt informacije: Studentska služba 030/540-876, fax: 030/540-876, šef Studentske službe 061/475-922, adresa: Aleja konzula br.5, Travnik, e-mail:info@eft.ba.

Upis je moguć online putem web platforme: www.upis.eft.ba a sve informacije o online upisu na www.eft.ba

Uz zahtjev za upis kandidati obavezno prilažu:

 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj četverogodišnjoj srednjoj školi (odnosno diplomu o završenom prethodnom studiju za upis na II/III ciklus studija) 
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Dvije fotografije dimenzija 4×6 cm
 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 6. Dokaz o uplaćenim troškovima studija
 7. Kandidati koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prilažu nostrificirane dokumente o završenom obrazovanju

Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.

PDF file Konkursa:

Konkurs za upis studenata EFT 2021.-2022.