‼️”Učit ću što volim, radit ću što želim”‼️

U sedmici koja je pred nama saznajte više o ulozi medija u kreiranju naše svakodnevnice!
Zbog čega se mediji nazivaju sedmom silom?
Šta je medijska pismenost i zbog čega je bitna?

Otkrijte brojne izazove poziva novinara i komunikologa i saznajte kojim se sve poslovima oni mogu baviti.

Više informacija o studijskom smjeru Komunikologija/novinarstvo pogledajte na linku :
👇👇👇
https://www.eft.ba/web/smjerovi/komunikologija-novinarstvo/